GOVERNMENTAL RELATIONS

Wizyta w Polsce przedstawicieli rządu Senegalu

Projekt zakładał kompleksową organizację i obsługę wizyty członków senegalskiego rządu. Nasi konsultanci zorganizowali spotkania z przedstawicielami polskich ministerstw (MSZ, MSP, MG) i przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, a także spotkania z partnerami biznesowymi. Efektem działań Maurent PR było zacieśnienie relacji między polskimi i senegalskim władzami oraz otwarcie kolejnych etapów współpracy.