MEDIA RELATIONS

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Maurent PR odpowiada za działania w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Polskiej Spółki Gazownictwa. Konsultanci Maurent PR wspierają Klienta w komunikacji projektów, procesu restrukturyzacji oraz planów inwestycyjnych spółki, budując jej wizerunek oraz świadomość marki.


GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA / „BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE A OCHRONA ŚRODOWISKA. WYZWANIA I PERSPEKTYWY DLA ROZWOJU WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ, HANDLOWEJ ORAZ BADAWCZO-ROZWOJOWEJ”

Konsultanci Maurent PR przy realizacji projektu działali w dwóch obszarach: komunikacji medialnej i organizacji eventu towarzyszącego. Maurent PR odpowiadał za organizację briefingu prasowego, prowadzenie biura prasowego i ekspozycję ekspertów w mediach. Maurent PR w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną i Wojskową Akademią Techniczną przygotował i koordynował „Miasteczko technologiczne”. Efektem działań był szereg publikacji w prasie, radiu i telewizji.


shutterstock_152520449

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHORNY ŚRODKOWISKA / „PREZENTACJA WYNIKÓW PRZEGLĄDU EKOLOGICZNEGO DOTYCZĄCA HAŁDY FOSFOGIPSU W WIŚLINCE

Konsultanci Maurent PR prowadzili biuro prasowe, komunikację z mediami oraz zorganizowali konferencję prasową. Głównym celem projektu było rozpowszechnienie informacji nt. stanu bezpieczeństwa wód morskich Bałtyku oraz wysokich standardów ochrony środowiska nakładanych przez GIOŚ i Ministerstwo Środowiska. Efektem działań był szereg publikacji w prasie, radiu i telewizji.


PKPenergetyka

PKP Energetyka

Maurent PR odpowiadał za przygotowanie i realizację strategii komunikacji piątej największej spółki energetycznej w Polsce. Zawierała ona działania w zakresie komunikacji wewnętrznej, rekomendacji wyników i raportów finansowych spółki oraz wsparcia Klienta w kontaktach z mediami ogólnopolskimi i branżowymi.


GRUPA AZOTY POLICE

W efekcie działań media relations realizowanych Maurent PR informacje dot. inwestycji „Grupa Azoty Police 2” podały najważniejsze media międzynarodowe, takie jak „Financial Times”, CNN, CNBC, Reuters, AFP czy „Le Figaro”. Informacja o inwestycji Grupy Azoty została opublikowana na: 242 stronach anglojęzycznych, 15 stronach niemieckojęzycznych, 12 stronach francuskojęzycznych oraz m.in. w mediach rosyjskojęzycznych i chińskich. Szeroko o inwestycji informowały również polskie media. W sumie ukazało się ponad 50 publikacji w najważniejszych portalach informacyjnych – finansowych i branżowych. Były to m.in. TVN24BiŚ, TVPInfo, Wyborcza.biz, Pb.pl, Parkiet.com, Ekonomia.rp.pl, Forbes.pl, Bankier.pl, Money.pl.